PODACI O UČITELJIMA

PREDMETNA NASTAVA:

HRVATSKI JEZIK

Vera PIŠČEVIĆ
Marina PETERLIN

Julija VEJIĆ

 

MATEMATIKA

 

Božena BIČVIĆ
Mario MATIJEVIĆ

Kristina BRANKOVIĆ

ENGLESKI JEZIK

Marijana LEŠKO
Jasna SATLER-BIJELIĆ
Vesna MUŽEK

FIZIKA

Gordana TOMIĆ-ŠUŠNJARA

NJEMAČKI JEZIK

Bojana ŠARIĆ

TEHNIČKA
KULTURA

Sanja LUBIČIĆ

KEMIJA/
PRIRODA

Đurđa KOCIJAN

GLAZBENA
KULTURA

Lidija BALOG-PETROVIĆ

 

BIOLOGIJA/
PRIRODA

Vinka MARIĆ

TJELESNA
KULTURA

Sanja MARELIĆ
Mario ŠIVAK


POVIJEST

Ana ŽELJKOVIĆ

LIKOVNA
KULTURA

Jurana LINARIĆ - MIHALIĆ

GEOGRAFIJA

Mislav PAVLETIĆ

VJERONAUK

Ana TUTIĆ
Nevenka DOŠEN
Silvana LELAS

POVIJEST/ GEOGRAFIJA

Tomislav ZORIĆ

INFORMATIKA

Zlatica ČOLJA-HRŠAK

ISLAMSKI

VJERONAUK

Rahim ZEĆA

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZREDNA NASTAVA:

Vlasta BERGER

Nenad BOGDANIĆ

Lidija ČAVKA

Eva JULARIĆ KATIČIĆ

Ivana BUKMIR

Ivana KRUŠELJ

Sanja MIKLEC

Ivo LOVRIĆ

Ana DRAKULIĆ

Irena MIHALJEVIĆ

 

Dubravka TISCHLER

Maja VRANKOVEČKI

Daniela SUHOBILEC

Ljubica BOŠNJAK

Davorka SIKETIĆ (PB)

Maja LOKAS (PB)

 

Ljerka TOMAŠEVIĆ (PB )

Jasmina BAJAN (PB)

Ivona NAKIĆ-VOJNOVIĆ (škola u bolnici)

 

Iva MILIN(PB)

 

Biljana BIČANIĆ (PB)

     

 


U ZAMJENI:

Iva FRANIĆ (hrvatski jezik )

Katarina KNJAZ (TZK )

Branka MARTON(tehnička kultura) Lucija VIČIĆ (PB )
Petra JURAJA (PB)  

 

VIKENDOM U SPORTSKU DVORANU:

Damir GRGIĆ  ( TZK )